Zarząd Koła PZW SUM Szamotuły zaprasza wszystkich swoich członków- w szczególności tych najmłodszych na:

„PIKNIK RODZINNY”

który odbędzie się w dniu 17.07.2016 nad Szamotulskim jeziorkiem – zbiórka od strony bloków.

Szczegóły spotkania:

– zbiórka nad jeziorem o godzinie 7:00

– uczestnictwo dziecka możliwe tylko z opiekunem!

– w trakcie spotkania planujemy rozegranie zawodów wędkarskich dla dzieci w kategoriach wiekowych 6-11 lat oraz 12-16 lat

– zabawy zręcznościowe i integracyjne dla dzieci i rodziców.

– dla uczestników przewidziano nagrody i dyplomy oraz puchary,

– na zakończenie zapraszamy wszystkich uczestników na ciepły posiłek i nie tylko:-)

Zapisy do dnia 14 lipca 2016 TYLKO u Prezesa Koła Witolda Maciejewskiego pod numerem telefonu 608 469 352. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie ma możliwości zapisu po tym terminie.

Zarząd Koła SUM

Continue reading

Zarząd Koła informuje że wykup znaczków od 1 lipca 2016 r jest możliwy tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze skarbnikiem pod numerem telefonu:
Mieczysław Grupa – 693 353 546

Uwaga członkowie koła i nie tylko. Zarząd zaprasza wszystkich chętnych w najbliższy poniedziałek 4 lipca 2016 na czyn społeczny nad Zalewem Radzyny. Zbiórka o godzinie 19:00 na dużej tamie.

Wysokość składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2016 r.

Składka podstawa
 1 Składka roczna podstawowa pełna dla Członków PZW 135,00 zł
Składki ulgowe
2 Składka roczna ulgowa dla Członków PZW na wybrane jezioro 125,00 zł
3 Składka roczna ulgowa dla Członków PZW
– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
– odznaczonych Złotą Odznaka PZW
75,00 zł
4 Składka roczna ulgowa dla Członków PZW:
– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat
– mężczyźni od 65 roku życia
– kobiety od 60 roku życia
75,00 zł
5 Składka roczna ulgowa dla Członka Uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat) 20,00 zł
6 Składka roczna ulgowa dla Członków PZW:
– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00 zł
7 Honorowi Członkowie PZW bezpłatnie
8 Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, którzy ukończyli 75 lat bezpłatnie
Składka uzupełniająca
9 Składka roczna uzupełniająca dla Członka PZW za osobę towarzyszącą która ukończyła 14 lat* 20,00 zł

Uwagi:

*) Składkę uzupełniającą za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba towarzysząca zobowiązana jest posiadać kartę wędkarską.

 

Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską na 2016 r.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 30,00 zł
Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2016 r.

Lp. Treść Wysokość kwotowa [zł]
1. Składka członkowska 75,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia
37,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
18,-
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,-
12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga:
1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ
1.     Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
5.    Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6.     Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7.     System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.